fbpx

Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Przede wszystkim należy przypomnieć, że im niższa wartość λ tym lepsze właściwości termoizolacyjne.

Jednym słowem, w tym przypadku obowiązuje „odwrócona” logika, to znaczy: im mniejsza, niższa wartość współczynnika, tym lepiej. Niektórzy twierdzą też, że parametr ten nie jest zbyt istotny, ponieważ cyfry znaczące (inne niż zero) znajdują się na 2 i 3 miejscu po przecinku. Nic bardziej mylnego.

Między lambdą 0,045 a 0,031 W/mK jest ogromna różnica. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przy tej samej grubości izolacji z różną lambdą, opór cieplny różni się aż o 45%!

Po co nam lambda? Jak wyliczyć opór cieplny?

Dla potrzeb określenia oporu cieplnego przegrody należy podzielić określony współczynnik lambda przez grubość izolacji określoną w cm. Otrzymany wynik to faktyczny opór cieplny dla zastosowanej izolacji, który powinien być zgodny z aktualnymi normami i przepisami. Wartość oporu cieplnego dla każdego budynku określana jest przez architekta na etapie projektowania.