fbpx

jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć przez Internet, w urzędzie lub za pośrednictwem banku. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta i w serwisie gov.pl.
Izoconcept spółka z o.o. dla swoich Klientów zapewnia wsparcie i doradztwo już na etapie składania wniosku.

ulga termomodernizaCyjna

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Odliczenie w ramach ulgi przysługuje w wysokości 53 000 zł na podatnika , niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Korzystając z dotacji i ulgi należy pamiętać że:odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji,oraz w przypadku gdy, po wcześniejszym skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jesteś zainteresowany wykonaniem termomodernizacji

z dotacją z programu „Czyste Powietrze 2023”?

Nasi specjaliści opowiedzą Ci więcej o warunkach otrzymania dotacji, sprawdzą czy kwalifikujesz się do wsparcia, a także zaproponują najlepsze rozwiązania dla Twojego domu.
Zajrzyj na naszą stronę www.izoconcept.pl , na której znajdziesz pełną informację na temat oferowanych przez nas systemów izolacji.
Służymy również pomocą w składaniu i rozliczaniu wniosków w programie.

Czyste

Powietrze

2023

wykonaj

termomodernizaCję

swojego domu

wraz z nami

korzystająC

z dofinansowania!

Zmiany w programie

„CZyste powietrZe”

Wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie oraz szybsza wypłata środków – w ten sposób rząd chce usprawnić walkę ze smogiem. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 66 tys. złotych w poziomie podstawowym i aż 135 tys. zł w najwyższym wymiarze wsparcia. Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości wykonania termomodernizacji korzystając z finansowania ze środków programu skontaktuj się z nami.

IZOCONCEPT to jeden z liderów zolacji natryskowej w polsce. wykonujemy kompleksowe termomodernizacje budynków przy użyciu wiodącego systemu izolacji natruskowej PUR opartego o surowce kanadyjskiej firmy ICYNENE.
N
asz dostawca od ponad 35 lat wdraża najbardziej efektywne energetycznie produkty i non stop je doskonali.

Ociepl dom!

Wymień

ogrzewanie!

zmiany w Programie

Dotychczas wprowadzone zmiany uprościły proces wypełniania i składania wniosku, obniżony został próg dochodowy uprawniający do dofinansowania, a także skrócone zostały długie terminy oczekiwania na decyzję.

Od niedawna też, ubiegający się o dotację mogą liczyć na prefinansowanie, czyli wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Nowy nabór – od 3 stycznia 2023 roku – zakłada m.in. wyższe progi dochodowe, wyższe kwoty dofinansowania, krótszy czas oczekiwania na dotację, ale także w przypadku kompleksowej termomodernizacji, konieczność wykonania audytu energetycznego.

Nowa odsłona programu wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków . Ten element pozwala na skorzystanie ponownie ze środków dla wykonania termomodernizacji przez osoby które już wymieniły źródło ciepła z wykorzystaniem środków programu.

Czas trwania Programu

Program realizowany będzie do 2029 roku , pamiętać jednak należy, że podpisywanie umów trwa do 31.12.2027 r, a wydatkowanie środków do 30.09.2029 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Program „Czyste Powietrze 2023” uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględnione zostaną te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku – ten zapis pozwala na rozpoczęcie prac u Państwa wraz z wnioskowaniem o środki, bez oczekiwania na ostateczną decyzję.

i gruPa

podstawowa O dofinansowanie w ramach
pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby,
których roczny dochód wykazany w ostatnim
zeznaniu podatkowym nie przekroczył
135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

ii gruPa

Do tej grupy zaliczają osoby,
których dochód
w gospodarstwie
wieloosobowym nie przekracza
1894 zł netto na osobę oraz
2651 zł netto na
osobę
w gospodarstwie jednoosobowym.

iii gruPa

Intensywne wsparcie. Nawet do 100% wartości kosztów

na C o dofinansowanie?

 • audyt energetyczny,
 • ocieplenie przegród budowalnych
  oraz na stolarkę okienną i drzwiową,
 • pompy ciepła,
 • ekologiczne kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno
  ub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem.

Audyt energetyczny

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” zakłada dofinansowanie audytu energetycznego w kwocie do 1200 zł. Jest to koszt kwalifikowany, jednak nie jest on wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji. Audyt jest niezbędny aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ułatwienie dla beneficjentów w postaci kalkulatorów. Dzięki nim wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji oraz grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych.

kalkulator dotaCji

kalkulator grubośCi izolaCji

Izo Concept Spółka z o. o.

ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź
NIP: 7252268467 | REGON: 369865234  | KRS: 0000725953
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 25.000 zł, opłacony w całości

 

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko